Stipri
komanda

Kokybės vadybos politika

Creative Partner, UAB internetinių projektų rinkoje dirba nuo 2010 metų. Creative Partner, UAB kuria internetines svetaines, el. parduotuves, mobiliąsias aplikacijas, programuodami kuria platformas, sistemas ir kitus įrankius, kurie padeda verslui veikti skaitmeninėje erdvėje. Bendrovė orientuojasi į inovatyvius ir techninių žinių reikalaujančius projektus. Siekiant garantuoti Creative Partner, UAB gebėjimą dirbti pagal vartotojų poreikius ir lūkesčiu, taip pat nuolatinio gerinimo bet kurioje bendrovės veikloje, Creative Partner, UAB įdiegta Kokybės vadybos sistema, atitinkanti ISO 9001:2015 reikalavimus. Creative Partner, UAB kad įgyvendintų savo Kokybės vadybos sistemos politikos nuostatas nusistato ir kasmet peržiūri tikslus, siekia jų ir įsipareigoja savo Klientams: – analizuoti Klientų poreikius, vertinti savo kompetencijas ir paslaugų teikimo/produktų realizavimo galimybes. – įgyvendinti projektus, remiantis naujausiais projektų valdymo metodais. – laikytis visų jos veiklai taikomų teisinių ir kitų reikalavimų, kuriuos bendrovė prisiima. – vienas pagrindinių darbų kokybę lemiančių veiksnių – darbuotojų tinkama kompetencija, todėl bendrovė įsipareigoja rūpintis savo darbuotojų kvalifikacijos kėlimu. Kokybės vadybos sistemos ISO 9001:2015 reikalavimų laikymąsi bendrovė užtikrina reguliariai tikrindama jų atitikimą vidaus ir nepriklausomų išorės auditų metu. Vidaus ir nepriklausomų išorės auditų rezultatus bendrovė naudoja priimdama svarbius, su savo veikla susijusius, strateginius sprendimus. Bendrovės vadovybė reguliariai peržiūri, analizuoja bei atnaujina tikslus ir Kokybės vadybos sistemos politiką, kad ji nuolat išliktų aktuali ir tinkama. Bendrovės darbuotojai yra susipažinę su Kokybės vadybos sistemos politika. Ji prieinama visoms suinteresuotosios šalims. 2021-02-08